Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Tatry » Liptovská kotlina » turistika » miesto

Miesto, Liptovská kotlina

Miesto v Liptovská kotlina

V Liptovská kotlina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Liptovská kotlina:, 1 z 17

Podslivčia, Stráňa, Vážne, Role, Bobrovečky, Záhradky, Ferkovská, Majerské sihote, Pod Hríbami, Brezie, Stošianka, Prídavky, Jánošíkova, Nižné pole, Pred dolinkou, Podhorianka, Jamy, Polsklady, Za ulicou, Blatná, Rovná, Veľká Iľanová, Trstica, Kapustnice, Pod skalkou, Sad, Iľanovo, Ploštinček, Horekoncové, Záhradiska, Chalúpkovo, Pongrácovie, Lúčka, Kamenné pole, Vyšné záhrady, Záhumnie od Sliača, Záročné a Lániky, Záhumnie od Sliača, Pred Uhlište, Hájovňa Michalová, Španie, Nižnianske záhrady, Škrobák, Uhrová, Nižné Flaky, Lavrovky, Podvŕšky, Výhoniská, Medzi vodami, Nižné Stráne, Bobovišné, Močiare, Okrúhlica, Svinská lúka, Páterov klin, Štvrtky, Široké, Pred Baničným, V Baničnom, Podhorné Sivákové

Miesto, Liptovská kotlina:, 2 z 17

Chatová oblasť Pod Dobakom, Nižné Kapustnice, Putiska, Záhrady, Malé tŕstie, Mršinisko, Výhon, Za kostolom, Putiská, Malkovská, Prosnia, Lán, Pred Svarínom, Bahná, Veľké tŕstie, Breh, Štiavnica, Za Váhom, Za Lazy, Močiar, Rozkoš, Paseky, Perinová, Uhlinsko, Záhumnie, Roveň od Váhu, Kňazové, Pred kliny, Rakytiny, Uhlište, Hrádok, Klokôtka, Konopiská, Studená, Hôra, Priesadiská, Pod Zveriakom, Nižné Kamence, Klasy, Rovne, Latiborie, Kamence, Chodníčky, Kozí vŕšok, Brestová, Vyšný diel, Seliská, Hliník, Nadomlyn, Nižovce, Močiare, Merťuky, Kobylie, Kútovie, Vyšné záhrady, Úložisko, Na chrasti, Lániky, Jánošovce, Ulice

Miesto, Liptovská kotlina:, 3 z 17

Panská záhrada, Roveň, Pri zápalkárni, Noviny, Sestrč, Sihoť, Hriadky, Pod Hájikom, Ohrady, Veľké lúky, Konopiská, Záhorie, Pod Chrasť, Červený kút, Hodiešov, Čerence, Pod vlčou jamou, Vlčia jama, Pod cmiterom, Hore Hrbkami, Motocros, Vyšné Hlôžné, Nad Dielcom, Močiar, Bátorky, Kutiny, Polianky, Zákľuka, Pod Matejovou, Hrad, Lehotská Kamenica, Malý Sokol, Suché, Uhlište, Skálečník, Podmeštrová, Háj, Doliny, Nový laz, Vyšné Matiašovce, Nižné Matiašovce, Nad vodou, Nad močiar, Homôlky, Háj, PodBrezovec, Priečnice, Mikše, Pod prielohy, Nad jarok, Rochmáne, Pod čerenou, Obcovie, Klučiny, Nad sadom, Žihľavná, Bukovské, Malcovie, Repiská, Zemianska dolina

Miesto, Liptovská kotlina:, 4 z 17

Pod Jabloňovie, Duby, Orechová, Pred Dolinské, Povrazy, Roveň, Nakúte, Vratná skala, Na Dobál, Doliništie, Komornícka, Nižné Potočné, Boček, Nad Jabloňovie, Úbrest, Na Peklisku, Príkre, Kečka, Prostredné hony, Okrúžky, Koleso, Lazy, Lúžok, Novákovie, Vyšné Hrváče, Za Majerovie, Čakanovo, Bohušov sad, Nižné Hrváče, Horné záhrady, Údolka, Kŕče, Kohút, Dielec, Kachlovky, Hlinisko, V laze, Kriváň, Nad Benikami, Hony za vúčelmi, Nižná Smreková, Hony za cintorínom, Nastolce, Nižné Obcovie, Zubre, Uhrínovo, Dolinky, Ončovce, Hájik, Hôrky, Smudliny, Mokraď, Nad záhradami, Španie, Cupajka, Nad mlynom, Jania, Horekoncové, Vôpňové, Geta

Miesto, Liptovská kotlina:, 5 z 17

Podhájom, Vladárovňe, Cabanky, Močiarik, Močiarne, Pališová, Kapustný hrb, Blatnivá, Vyšné Potočné, Lenártka, Hate, Sklenkovské, Hancková, Hrachovišné, Kliny pod Benikami, Na pašnito, Hodinárska, Lúžky, Za cmiterom, Grúň, Klinky, Beňušovne, Brezinky, Zadné hony, Kriváň, Hlbokô, Havranová, Nad záhrady, Príslop, Krivoňovské, Pri božej muke, Štiavnice, Pod Hatima, Pod stráne, Lúky, Dolné záhrady, Rychtárska lúka, Žiarna dolinka, Beniky, Stráne, Tomašíky, Krivá, Jamy, Horekoncovie, Ulman, Farská, Hodoč, Hore Šípom, Drahé drevo, Horekoncové, Pod Rohačkou, Hluchô, Pod Žiarom, Žiare, Háje, Klinčeky, Podtrnové, Nižné lazy, Trnovo, Kráčiny

Miesto, Liptovská kotlina:, 6 z 17

Stráňa, Bifurkácia Paludžanky, Kratiny pod kruhom, Tretinky, Dolinky, Malé pole a Tretiny, Panské Pretvorovo, Selišné, zráz, Pred Bockou, Niže Stínania, Háje, Porúbka, Roveň za železnicou, Stŕmava, Pobokové, Kamenisté, Vlčie jamy, Okoličianka, Nad brezím, Ponad jamy, Vyšná Kiepa, Rybník, Brtkovičná, Laništia, Bukoviny, Hrádok, Lániky, Močiar koncom, Mravičky, Smrečianka, Lazy, Priečne, Nižné pole, Predný bok, Pečišné, Niže závozia, Stankovo, Chotárnice, Hlodie a Kopanice, Markušová, Prostredný bok, Za Hájom, Drvište, Hlinišťove, Jelia, Okolčné, Hrachovisko, Nohavice, Háj, Homolka, Suchá, Borovice, Povrazy do Rakového jarku, Blbotník ku Chrasti, Dražníky, Hriadky, Mravna, Bočiny, Pri Sliačskej ceste

Miesto, Liptovská kotlina:, 7 z 17

Malé pole, Kratiny, V boku, Košarisko, Brehy, Sekanice, Pod smrekom, Dielce, Niže mesta od Malatín, Kapustnice, Príkre, Stredné pole, Lúky, Okrúhlice, Kotlina, Proti vŕbkam, Dielnice, Brestovec, Báň, Močiar, Malá Iľanová, Michalová, Do hája koncom, Štít, Pod Rúrami, Uhrové nižné, Rybníčky, Podhorániho grúnik, Farské, Nad záhumním, Dielce, Záhrady, Podžiarničky, Ráztoky, Sihoť, Nižné Uhlisko, Pod Príkrou, Jarky, Porúbka, Príkra, Nižné záhrady, Ondrejovo, Slivčie, Úhrové a podsádočné, Horekoncové, Dĺžiny, Lovisko, Besná, Benice, Školnícke, Vyšné hony, Kozlová, Besniačky, Za potoky, Suché lúky, Hrtan, Bankovo, Uhrové vyšné, Hriadky, Krivé

Miesto, Liptovská kotlina:, 8 z 17

Štiepeň, Nižniansky vrch, Žiarce, Zátrnice, Háj, Hŕby, Podsmrekové, Tretiny, Rovne, Mlynište, Suchá, Kečky, Jamky, Pod chotárom, Vrchy, Chatová oblasť, Roveň, Vyšné lazy, Vyšné polširoké, Panské diely, Stráne, Bagová, Smrekovička, Margitin vŕšok, Záhorovisko, Roveň, Pod ohradami, Hate, Podlôžky, Šilovské, Dlhé, Potočné, Lazy, Pod Kečky, Zápotočkové, Javorová, Hlinišťová, Vyšné Uhlisko, Podzávozné, Bukovica, Skaličná, Strašníky, Stráne, Nad Horičkou, Brody, Hrádok, Ostredok, Vrbánky, Dbaly, Pod dielec, Nové Flaky, Stráň, Nad Váhom, Ploštiny, Predovratnice, Roveň, Dlžiny, Láne, Breziny, Lackova

Miesto, Liptovská kotlina:, 9 z 17

Lazy, Lúčkovie, Požarina, Vŕšky, Lúčky, Breziny, Vrchy, Za farou, Demänovská slatina, Pod Stankovo, Veľká hôrka, Do Jelia, Háj, Havranova, Dolu linajou, Káčerky, Pod Jablonkou, Iľanovka, Rakytné, Slameník, Sýkorová, Laznie, Sokolčianka, Konislavce, Vyšné Dlhé, Snoža, Hôzdec, Kamenisté, Dolu bokom, Pod sádkom, Hrachovište, Príkazné nižné, Vyšný Sliač, Hrnčiarky, Medzi lúkami, Poprečné, Povrazy, Hrtanová, Vyšné povrazy, Nižné Dlhé, Lehôtky, Zábiež, Javorové, Podsmrekové a Uslatvinové, Čamper pod Dubovým, Chatová oblasť, Borek, Lehota pred Suchou, Vrch háj, Nadvesnie, Sečisko, Kostolné, Roveň, Doliny, Vyšné pole, Michalová, Volové oči, Uhlište, Veľký Havran, Dolina

Miesto, Liptovská kotlina:, 10 z 17

Setisko, Uhlisko, Iľanovský háj, Za hájikom, Bariny, Za Brodkami, Suchá, Panská stráň, Nárožie, Predné hony, Nižné telšice, Nižné povrazy, Pod Setisko, Noviny, Petkovo, Vyše Hlbokej cesty, Chrasť, Bahná, Vyše hradiska, Konopiská, Príkazné vyšné, Kúrie, NIžné Polširoké, Kamenie, Chrasť, Úbočie, Krivé, Mikušová dolina, Pod rybníkom, Vyše cesty, Pred Osikovcom, Kráčiny, Stráničné, Konopiská, Záhradiská, Hvozdec, Plačlivé, Studničky, Slepá dolina, Pod stráňami, Kalište, Bahnistové, Kruh, Čierne, Nad vyšné tretiny, Hore lúkou, Kamenné pole, Hriadky, Podsádočné zahumenice, Háj, Tvoranovo, Bok do Podhoria, Do močiarov, Závodia a Nákal, Čierna skala, Vŕšky, Mlynište, Podlejšové, Vyše Michala, Cudzenice

Miesto, Liptovská kotlina:, 11 z 17

Štandlovské, Luteránky, Diel, Poboková, Kutiny, Dlhé, Holite, Močiariky, Nová dolina, Hôrka, Moskovie, Povrazy, Na Vrchu, Pod hájom, Kamenná cesta, Trávniky, Boky, Stranie, Čampere, Za medokýšom, Osikovec, Póldlhé, Pod Kladným, Za horu, Povrázky, Otoček, Kraje, Bielo, Fľaky, Škribňovo, Pod Dubňami, Na Váhu, Podbriežky, Soboňovo, Okružlina, Zadný Čamper, Žleby, Kliny, Nad Potokmi, Do Rolia, Nad Hôzdami, Plotykonce, Vyšné Kliny, Nivy, Brestoviny, Mostové, Záhumnie, Krtenie, Hraby, Nižná dolina, Pod lúkami, Stará dolina, Chmelience, Dlhé, Žiarec, Vyšná dolina, Korníže, Údol, Kňazová a Diel, Srážka

Miesto, Liptovská kotlina:, 12 z 17

Pod Lipkou, Štvrte za Petrášovcami, Dlhé, Filipán, Milkovo, Miláče, Hora, Vysoký Diel, Vyšný laz, Trávniky, Pred Blatnivou, Kamenná Porúbka, Pred Kalištím a Hŕbok, Podhorné, Pod Zábrežou, Jamy, Krištanková, Nižné Povrazy, Kút, Vyšné Lazy, Za Dielom, Lancovie, Sihoť, Drahy, Široké, Suché vŕšky, Beňové, Kopanice, Svopok, Dielček, Benadiková dolina, Za Ročným, Mrvinkové, Výhoniská, Nižné, Do pašienok, Glianiky a Kladiny, Stošianka, Magdolina skala, Pod jablonku, Jambrišky, Lúky, Hora, Hoľa, Žiare, Pred Krištankovou, Pred Dolinami, Lopatiny, Krčilka, Vyšné kruhy, Široká dolina, Žuberová, Hrbásové, Dĺžiny, Husience, Gemerskô, Suché vŕšky, Piesky, Do boku, Vyšné lúčky

Miesto, Liptovská kotlina:, 13 z 17

Priečnice, Slotnivá, Nižné lúčky, Do močiara, Hôrky, Vlčie záhrady, Na Diele, Hriadky, Gliaň, Kalište, Pod Stránicami, Pod Hrbom, Hriadky, Grúň, Krátke pod dielnicami, Pri jarku, Korbele, Lašteky, Volárka, Klinčeky, Zámček, Pod Vršne, Nad Madočanmi, Dielce, Horné lúky, Nad Zábrežou, Kamenica, Hore Bocou, Dlhé, Pod záhrady, Zámok, Javorovica, Okoličnianka, Chríb, Štvrte pod cestou, Pod Baňou, Kopanice, Vyšné zákostolia, Vlk, Pod záhradami, Majeroviská, Za Diel, Grúň, Prípek, Urbárska lúka Nad záhradami, Krevíček, Dielnice, Smrečiny, Nad lánom, Pred Beliencom, Podošva, Lažteky, Hora, Za Baňou, Sloupy, Za jelovým, Lazy, Bielo, Vyšné pole, Parcelácia

Miesto, Liptovská kotlina:, 14 z 17

Paseky, Hrby, Kapustné záhrady, Paseky, Nižné kruhy, Hate, Ravence, Kladiny, Jánove, Na Farskom, Cúdzenica, Kladiny a Páperné, Jarkovica, Brezina, Vyšné Povrazy, Vyrúbanisko, Bukový Laz, Láziškové, Klin, Lazy, Nad Bukovinami, Pod brezinou, Vrchoviny, Mnich, Lubovské, Hrádok, Sekanice, Nižné zákostolia, Močiariky, Hôrka, Brezinky, Na Močiaroch, Zleby, Záhumnie, Háj, Pod Dielom, Nad a pod Medokýšom, Luhy, Zahradisko, Vyšné dielnice, Z humnice, Šušňová, Pod Vápenicami, Buková, Mokrade, Smrekovec, Pod lazištím, Vápenné, Lúčky, Rýdziky, Noviny a Siaklová, Belienec, Stanišová, Bujačia, Urbárske štvrte, Štajnovské, Hŕbok, Okruhlač, Panské štvrte, Záhrady

Miesto, Liptovská kotlina:, 15 z 17

Smrekovica, Nový Štefan, Prievory, Sečno, Medzi cestami, Celiny, Dolinky, Dubec, Záruby, Dúbravy, Kaštieľské Lazy, Trepčené, Záložnice, Vyšná Paša, Mokraď, Nižná paša, Príhradné, Podšipne, Močiar, Úvratne, Kapustiská, Žiar, Jedliny, Ráztocké, Predúvratie, Nad Kalváriou, Oblaz, Vyšné Štiavnice, Kratiny, Šmenová, Do dolín, Jánošikova skala, Kosovo, Nad sadom, Dolinky, Močilo, Kundrátovo, Vyše skál, Staré lazy, Rožek, Hriadky a Platonky, Sekolka, Bane, Skalná brána, Dlhé a Ohnivé kruhy, Krivuľa, Opršálovo, Čutkovo Predné, Dieliky, Paseky-Vrchoviny, Potrhané a Šípové, Zlaté hôrky, Baniky a Polomy, Kŕče, Za lazom, Kliny a pod Uhlište, Senkovo, Do Hrbu, Borovinský les, Východová

Miesto, Liptovská kotlina:, 16 z 17

Trnovec, Lopušiná, Medvednica, Paseky, Žiarce, Bendíkovo, Zveriak, Nad pasekou, Zapražiť, Jamníčok, Pod vŕškami, Lazy, Diel do hory, Nižný diel, Lán, Droždivá, Krivé a Na košiare, Na kút, Hajiky, Kamenná hôrka ponad Uhlište, Diely, Babí laz a Pod hájom, Mraviská, Pališovie, Dielnice, Uložiská, Ložné, Prte a Hruškatice, Hríby, Nad skalami, Háj, Mohylky, Kečka, Cianová, Lopatiny, Do jarčeku koncom, Nižné záhrady, Vyšné Kamence, Lazy Pusta, Španie, Štvrte, Lažteky, Vyšné záhrady, Nad močiarom, Vinohrad, Chrasť, Pod Lokšovou cestou, Háj, Mocháňka, Na Lány, Hlinačky, Kunovo, pod Dierovou, Nad Závozom, Žľabiny, Pod Borovičkami, Brodky a Jamnisko, Chraste, Nad Pustákom, Záhumnie

Miesto, Liptovská kotlina:, 17 z 17

Borišovie, Veľká roveň, Diely, Hájik, Pastvice, Košastá, Nad lipky, Kopaničné, Kliny - Perašinky, Pod Dierovou, Škovránky, Pod Vrchy, Za richtársku, Pod Závozom, Suché, Pod Hoštenú, Revír, Dlhé lúky, V háji, Pod Svatvinou, Žabovo, Pútkancovie, Zahôrčenie, Nad Ondrašoviskom, Speváčka, Babí laz, Hlinné, Pod Hrádkom, Pod dielom, Mišialovo, Priedavčenie, Hlinsko, Uhly, Ceperica, Besné, Paučinô, Rybník, Pod brehy a Jelenice, Kratiny, Čambúry

Podobné, Liptovská kotlina:

2339x turistika, 1497x miesto, 222x orientačný bod, 177x turistické informácie, 100x strom, 80x poľovnícky posed, 62x prístrešok, altánok, 52x atrakcia, 52x ohnisko, 32x orientačná mapa, 24x chranený strom, 14x miesto na piknik, 10x štôlňa, 6x studňa, 4x komín, 3x väznica, 2x ZOO, 1x vodárenská veža, 1x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Liptovská kotlina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://liptovska-kotlina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.