Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Tatry » Liptovská kotlina » turistika » miesto

Miesto, Liptovská kotlina

Miesto v Liptovská kotlina

V Liptovská kotlina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Liptovská kotlina:, 1 z 17

Podslivčia, Vážne, Role, Bobrovečky, Záhradky, Pancová, Pod Hríbami, Ferkovská, Majerské sihote, Brezie, Podhorianka, Jánošíkova, Stošianka, Prídavky, Nižné pole, Španie, Za ulicou, Jamy, Kamenné pole, Polsklady, Blatná, Veľká Iľanová, Rovná, Pred dolinkou, Trstica, Iľanovo, Horekoncové, Záhradiska, Chalúpkovo, Pred Baničným, V Baničnom, Nižnianske záhrady, Pod skalkou, Lúčka, Pongrácovie, Záhumnie od Sliača, Záhumnie od Sliača, Záročné a Lániky, Nižné Flaky, Pred Uhlište, Sad, Vyšné záhrady, Kapustnice, Hájovňa Michalová, Podvŕšky, Uhrová, Ploštinček, Okrúhlica, Páterov klin, Svinská lúka, Močiare, Škrobák, Nižné Stráne, Bobovišné, Široké, Štvrtky, Výhoniská, Lavrovky, Medzi vodami, Putiska

Miesto, Liptovská kotlina:, 2 z 17

Nižné Kapustnice, Pred Svarínom, Chatová oblasť Pod Dobakom, Záhrady, Putiská, Podhorné Sivákové, Štiavnica, Za kostolom, Mršinisko, Malé tŕstie, Lán, Prosnia, Výhon, Breh, Malkovská, Za Váhom, Bahná, Močiar, Paseky, Za Lazy, Veľké tŕstie, Rozkoš, Roveň od Váhu, Perinová, Priesadiská, Uhlinsko, Záhumnie, Kňazové, Hrádok, Studená, Klokôtka, Brestová, Pred kliny, Uhlište, Pod Zveriakom, Hôra, Rakytiny, Konopiská, Kamence, Vyšný diel, Chodníčky, Latiborie, Nižné Kamence, Klasy, Kozí vŕšok, Rovne, Močiare, Hliník, Nadomlyn, Vyšné záhrady, Kobylie, Seliská, Nižovce, Úložisko, Kútovie, Merťuky, Na chrasti, Veľké lúky, Roveň, Noviny

Miesto, Liptovská kotlina:, 3 z 17

Pri zápalkárni, Lániky, Ulice, Jánošovce, Sihoť, Hriadky, Sestrč, Panská záhrada, Záhorie, Pod Hájikom, Konopiská, Ohrady, Pod Chrasť, Hodiešov, Červený kút, Čerence, Pod cmiterom, Pod vlčou jamou, Vlčia jama, Hore Hrbkami, Motocros, Vyšné Hlôžné, Nad Dielcom, Močiar, Polianky, Kutiny, Pod Matejovou, Malý Sokol, Uhlište, Suché, Hrad, Podmeštrová, Háj, Skálečník, Doliny, Nižné Matiašovce, Vyšné Matiašovce, Homôlky, Háj, Nad vodou, Nad močiar, Nový laz, Novákovie, Na Dobál, Koleso, Lúžok, Okrúžky, Čakanovo, Vratná skala, Hlinisko, Nad jarok, Doliništie, Dolinky, Orechová, Pod čerenou, Zemianska dolina, Nižná Smreková, Pred Dolinské, Kriváň, Zubre

Miesto, Liptovská kotlina:, 4 z 17

Repiská, Žihľavná, Klučiny, PodBrezovec, Nastolce, Boček, Mikše, Komornícka, Úbrest, Nakúte, Kečka, Rochmáne, Dielec, Hôrky, Kohút, Príkre, V laze, Uhrínovo, Kŕče, Pod prielohy, Lazy, Ráztoky, Pod smrekom, Nové Flaky, Láne, Lúky, Horekoncové, Rybník, Dlžiny, Pod ohradami, Podhorániho grúnik, Do Jelia, Dolinky, Stredné pole, Prostredné hony, Obcovie, Bukovské, Hlinišťove, Nad Benikami, Nad záhumním, Krivoňovské, Lazy, Lúčkovie, Mlynište, Malá Iľanová, Malé pole, Ončovce, Uhrové vyšné, Kečky, Žiare, Dolu linajou, Žiarna dolinka, Pod Hatima, Lúky, Bočiny, Pri Sliačskej ceste, Zápotočkové, Niže závozia, Hrádok, Demänovská slatina

Miesto, Liptovská kotlina:, 5 z 17

Na pašnito, Tretinky, Farské, Hŕby, V boku, Javorová, Nižné Potočné, Nohavice, Povrazy, Vŕšky, Bohušov sad, Ostredok, Dlhé, Predovratnice, Háj, Za Majerovie, Nad brezím, Margitin vŕšok, Nad sadom, Kachlovky, Háje, Hate, Nad Horičkou, Požarina, Kráčiny, Blatnivá, Nad Váhom, Lúžky, Priečne, Pod Jabloňovie, Dielnice, Povrazy do Rakového jarku, Cupajka, Pod Rohačkou, Nižné Uhlisko, Rybníčky, Hlinišťová, Okoličianka, Uhrové nižné, Hancková, Podžiarničky, Selišné, Slivčie, Tretiny, Krivá, Vyšné Uhlisko, Niže Stínania, Hrádok, Ondrejovo, Priečnice, Panské diely, Hájik, Potočné, Hlbokô, Okolčné, Pod Žiarom, Údolka, Jarky, Pod Jablonkou, Vyšné polširoké

Miesto, Liptovská kotlina:, 6 z 17

Krivé, Dielce, Drahé drevo, Na Peklisku, Zátrnice, Pečišné, Proti vŕbkam, Malé pole a Tretiny, Sekanice, Podsmrekové, Dražníky, Vyšné Dlhé, Pod Stankovo, Cabanky, Prostredný bok, Chotárnice, Pobokové, Dbaly, Porúbka, Snoža, Konislavce, Lazy, Hony za cintorínom, Roveň, Nižné Obcovie, Hony za vúčelmi, Havranová, Pri božej muke, Stankovo, Markušová, Niže mesta od Malatín, Podlôžky, Besná, Kratiny pod kruhom, Kapustný hrb, Podhájom, Kriváň, Breziny, Štiavnice, Pod Kečky, Úhrové a podsádočné, Kapustnice, Benice, Príslop, Predný bok, Iľanovka, Suché lúky, Smrečianka, Za farou, Vyšné Hrváče, Stráne, Brestovec, Slameník, Jelia, Duby, Nad Jabloňovie, Vrchy, Roveň za železnicou, Nižniansky vrch, Štít

Miesto, Liptovská kotlina:, 7 z 17

Roveň, Horné záhrady, Lenártka, Brezinky, Záhorovisko, Nižné Hrváče, Havranova, Hrtan, Roveň, Malcovie, Lackova, Vyše Hlbokej cesty, Podlejšové, Bukovica, Dolné záhrady, Pod stráne, Kotlina, Tomašíky, Pod Príkrou, Poboková, NIžné Polširoké, Ulman, Nad mlynom, Konopiská, Pališová, Hore Šípom, Nižné Dlhé, Hodoč, Lehôtky, Klinky, Za hájikom, Horekoncové, Medzi lúkami, Stráne, Úbočie, Breziny, Studničky, Nad záhradami, Vyšné pole, Luteránky, Vyšné lazy, Smudliny, Brehy, Horekoncové, Skaličná, Báň, Bok do Podhoria, Pred Bockou, zráz, Vyšná Kiepa, Španie, Nižné lazy, Čierna skala, Mravna, Žiarce, Závodia a Nákal, Farská, Vladárovňe, Jania, Nad vyšné tretiny

Miesto, Liptovská kotlina:, 8 z 17

Mokraď, Príkra, Stráňa, Nižné telšice, Bahnistové, Podsmrekové a Uslatvinové, Hodinárska, Kalište, Borek, Iľanovský háj, Konopiská, Pod sádkom, Beňušovne, Rychtárska lúka, Sklenkovské, Hrachovišné, Bagová, Za cmiterom, Vyšné povrazy, Plačlivé, Podsádočné zahumenice, Smrekovička, Homolka, Vyšné Potočné, Veľká hôrka, Príkazné vyšné, Panská stráň, Hriadky, Mikušová dolina, Geta, Kozlová, Čamper pod Dubovým, Drvište, Dolu bokom, Stŕmava, Hrachovište, Močiarne, Veľký Havran, Príkazné nižné, Brtkovičná, Jamy, Nad záhrady, Beniky, Porúbka, Kliny pod Benikami, Nižné povrazy, Do močiarov, Zadné hony, Dolina, Kamenné pole, Vôpňové, Grúň, Nižné záhrady, Pod chotárom, Hvozdec, Sýkorová, Stráň, Močiarik, Horekoncovie, Vyše hradiska

Miesto, Liptovská kotlina:, 9 z 17

Laznie, Hôzdec, Hate, Blbotník ku Chrasti, Hrtanová, Vrbánky, Čierne, Chatová oblasť, Pod Setisko, Vyšný Sliač, Michalová, Pod dielec, Bifurkácia Paludžanky, Roveň, Bankovo, Kratiny, Poprečné, Štiepeň, Kamenisté, Suchá, Vlčie jamy, Hluchô, Záhradiská, Sihoť, Setisko, Mlynište, Dĺžiny, Ponad jamy, Do hája koncom, Hriadky, Košarisko, Sokolčianka, Močiar koncom, Okrúhlice, Hrachovisko, Stráne, Dielce, Volové oči, Ploštiny, Hlodie a Kopanice, Zadný Čamper, Háj, Hriadky, Suchá, Čampere, Bukoviny, Brody, Za potoky, Strašníky, Uhlište, Podzávozné, Nižné pole, Jamky, Za Hájom, Lániky, Kamenisté, Bielo, Klinčeky, Suchá, Roveň

Miesto, Liptovská kotlina:, 10 z 17

Pod Rúrami, Močiar, Šilovské, Lúčky, Michalová, Podbriežky, Školnícke, Mravičky, Záhrady, Besniačky, Lovisko, Lazy, Vyšné hony, Príkre, Panské Pretvorovo, Háj, Trávniky, Kráčiny, Vrchy, Močiariky, Cudzenice, Pod stráňami, Vyše cesty, Petkovo, Predné hony, Krivé, Sečisko, Pod lúkami, Nadvesnie, Vŕšky, Noviny, Hrnčiarky, Uhlisko, Pod Kladným, Bahná, Za Brodkami, Kamenná cesta, Hore lúkou, Soboňovo, Kruh, Na Vrchu, Pod hájom, Chrasť, Volárka, Háje, Rakytné, Podtrnové, Háj, Hraby, Lehota pred Suchou, Dlhé, Moskovie, Stranie, Krtenie, Javorové, Pod Dubňami, Káčerky, Za medokýšom, Laništia, Nad Potokmi

Miesto, Liptovská kotlina:, 11 z 17

Vyše Michala, Kutiny, Kostolné, Hôrka, Na Váhu, Diel, Nová dolina, Tvoranovo, Trnovo, Nižná dolina, Chatová oblasť, Stará dolina, Nárožie, Pod rybníkom, Chmelience, Záhumnie, Fľaky, Rovne, Slepá dolina, Pred Osikovcom, Holite, Štandlovské, Škribňovo, Žleby, Doliny, Borovice, Do Rolia, Kúrie, Kamenie, Otoček, Vrch háj, Zábiež, Nad Hôzdami, Milkovo, Suché vŕšky, Nivy, Krištanková, Glianiky a Kladiny, Gliaň, Krčilka, Kalište, Brestoviny, Vyšné Lazy, Hrbásové, Chrasť, Lašteky, Slotnivá, Za Ročným, Kliny, Magdolina skala, Kňazová a Diel, Svopok, Dlhé, Vyšný laz, Povrázky, Póldlhé, Kraje, Grúň, Pred Krištankovou, Plotykonce

Miesto, Liptovská kotlina:, 12 z 17

Nad Madočanmi, Bariny, Výhoniská, Vyšné Kliny, Hora, Pred Beliencom, Mrvinkové, Grúň, Okružlina, Povrazy, Hora, Pred Kalištím a Hŕbok, Osikovec, Pod Hrbom, Horné lúky, Nižné, Vyšná dolina, Za horu, Hore Bocou, Stráničné, Boky, Lancovie, Povrazy, Kút, Pred Dolinami, Za Diel, Pred Blatnivou, Buková, Benadiková dolina, Srážka, Majeroviská, Nad a pod Medokýšom, Široká dolina, Drahy, Podošva, Lažteky, Pod Stránicami, Miláče, Hriadky, Kamenica, Pod záhradami, Pod Lipkou, Bielo, Pod Vršne, Okoličnianka, Bujačia, Kopanice, Žuberová, Mnich, Bukový Laz, Žiarec, Dielček, Sihoť, Kapustné záhrady, Stošianka, Kopanice, Za Dielom, Vyšné kruhy, Trávniky, Kladiny

Miesto, Liptovská kotlina:, 13 z 17

Vyšné zákostolia, Dĺžiny, Do boku, Cúdzenica, Hoľa, Lehotská Kamenica, Sekanice, Nad lánom, Krevíček, Lubovské, Štvrte za Petrášovcami, Pri jarku, Beňové, Piesky, Štvrte pod cestou, Smrečiny, Štajnovské, Lúky, Hôrky, Nad Zábrežou, Dielnice, Stanišová, Pod Zábrežou, Vysoký Diel, Filipán, Dielce, Jamy, Vápenné, Korníže, Zámok, Na Farskom, Luhy, Dlhé, Do pašienok, Vlčie záhrady, Na Močiaroch, Parcelácia, Na Diele, Brezinky, Nad Bukovinami, Podhorné, Prípek, Smrekovica, Dlhé, Do močiara, Pod jablonku, Belienec, Priečnice, Klinčeky, Kladiny a Páperné, Široké, Noviny a Siaklová, Hŕbok, Prievory, Chríb, Údol, Žiare, Pod záhrady, Hriadky, Kamenná Porúbka

Miesto, Liptovská kotlina:, 14 z 17

Záhumnie, Korbele, Hora, Gemerskô, Jambrišky, Vyšné pole, Javorovica, Brezina, Pod Vápenicami, Vyšné lúčky, Nižné Povrazy, Lopatiny, Pod Baňou, Suché vŕšky, Mostové, Urbárska lúka Nad záhradami, Husience, Vlk, Za jelovým, Krátke pod dielnicami, Zámček, Nižné lúčky, Paseky, Sečno, Pod lazištím, Vyrúbanisko, Za Baňou, Kaštieľské Lazy, Pod Dielom, Paseky, Hrby, Z humnice, Láziškové, Lúčky, Hôrka, Lazy, Mokrade, Urbárske štvrte, Háj, Hrádok, Dubec, Lazy, Smrekovec, Šušňová, Okruhlač, Jánove, Klin, Panské štvrte, Zahradisko, Hate, Jarkovica, Sloupy, Nižné zákostolia, Medzi cestami, Záhrady, Zleby, Pod brezinou, Nižné kruhy, Močiariky, Nový Štefan

Miesto, Liptovská kotlina:, 15 z 17

Rýdziky, Vyšné Povrazy, Vrchoviny, Ravence, Vyšné dielnice, Dúbravy, Celiny, Dolinky, Záruby, Východová, Kŕče, Vyšná Paša, Šmenová, Lán, Cianová, Žiar, Kapustiská, Krivuľa, Medvednica, Zapražiť, Do Hrbu, Roviny, Borovinský les, Košiar, Nad Kalváriou, Úvratne, Skala, Močiar, Nad skalami, Pod vŕškami, Sekolka, Kundrátovo, Dielnice, Mitošovské lúky, Záložnice, Pod baňou, Rybníky, Vyše skál, Bendíkovo, Mokraď, Kratiny, Jánošikova skala, Hríby, Rožek, Podšipne, Lance, Oblaz, Vyšné Štiavnice, Trepčené, Kosovo, Nižná paša, Skalná brána, Diely, Do dolín, Nižné pole, Hliny, Mitošiny, Uložiská, Droždivá, Nižný diel

Miesto, Liptovská kotlina:, 16 z 17

Senkovo, Staré lazy, Príhradné, Pališovie, Besné, Diely, Škovránky, Lazy Pusta, Kruhovie, Dolinky, Vinohrad, Hriadky a Platonky, Kopaničné, Babí laz a Pod hájom, Pod Hoštenú, Dlhé a Ohnivé kruhy, Hlinsko, Štvrte, Polámané, Paseky-Vrchoviny, Kliny do Leštachova, Nad pasekou, Poľana, Pod stráňou, Za lazom, Mraviská, Na kút, Prte a Hruškatice, Nižné záhrady, Nižné Sokoly, Pod Borovičkami, Pod Dierovou, Holuby, Speváčka, Baniky a Polomy, Hájik, Diel do hory, Žľabiny, Ložné, Brezie, Španie, Dubiny, Chraste, Háj, Kratiny, Potrhané a Šípové, Do jarčeku koncom, Nad Pustákom, Križmova, Suché, Zahôrčenie, Kamenná hôrka ponad Uhlište, Vyšné záhrady, Jamníčok, Pútkancovie, Nad Ondrašoviskom, Mohylky, Pod dielom, Mišialovo, Žiarce

Miesto, Liptovská kotlina:, 17 z 17

Kečka, Viličky, Dlhé lúky, Chrasť, Ráztocké, Za richtársku, Paučinô, Podhôrčenie, Pastvice, Velovie, Striebornica, Kliny a pod Uhlište, Pod Sokoly, Brodky a Jamnisko, Hore Klinmi, Pod Uhliskom, Drogova, Pod Svatvinou, Nižná Teplica, Močilo, Pod Vrchy, Paseky, Ceperica, Jedliny, Krivé a Na košiare, Pod Lokšovou cestou, Lazy, Čambúry, Zveriak, Borišovie, Veľká roveň, Chmelienec, Lánce, V háji, Dlhá lúka, Čutkovo Predné, Nad sadom, Pod Smrekom, Nad lipky, Predúvratie

Podobné, Liptovská kotlina:

2286x turistika, 1489x miesto, 222x orientačný bod, 176x turistické informácie, 78x poľovnícky posed, 63x prístrešok, altánok, 61x strom, 51x atrakcia, 50x ohnisko, 32x orientačná mapa, 24x chranený strom, 14x miesto na piknik, 9x štôlňa, 6x studňa, 4x komín, 3x väznica, 2x ZOO, 1x vodárenská veža, 1x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Liptovská kotlina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://liptovska-kotlina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.